Colt, WHC, KDFO, achtergrondinformatie

door 20 dec, 2006100 dagen Zuidoost Azië, Azië, Bestemmingen, Cambodja, Reisverhalen

De missie die we ons van tevoren hadden gesteld, heeft ons op plekken gebracht die we normaal gesproken tijdens onze reis echt niet opgezocht zouden hebben. Met onze doelstelling om projecten te zoeken die financiele ondersteuning nodig hebben, hebben we nu een drietal initiatieven bezocht, waarvan we weten dat deze hulp in welke vorm dan ook erg hard kunnen gebruiken. Hieronder volgt een korte omschrijving van de 3 weeshuizen die we hebben bezocht in Phnom Penh en van de spontane actie van Menno voor de bewoners van de dump.

COLT (Cambodian Organization for Learning and Training)

Colt Cambodia is een weeshuis met momenteel 16 kinderen. De kinderen komen uit Phnom Penh en omgeving en hebben geen ouders meer die voor hen kunnen zorgen. Vaak zijn beide ouders overleden of kan een overgebleven ouder wegens ziekte, verslaving of pure armoede niet meer voor het kind zorgen.

De kinderen hebben vaak een achterstand op het gebied van onderwijs. Naast het voorzien van de basisbehoeften zoals onderdak en voeding, krijgen de kinderen daarom ook lessen en cursussen in specifieke vaardigheden om later in een professionele branche te kunnen werken. Inmiddels zijn alle kinderen op een openbare school geplaatst.

Enkele jaren geleden ging het erg slecht met de organisatie. Financieel was het moeilijk de eindjes aan elkaar te breien en was het project gedoemd om te stoppen.
Ongeveer 1 ½ jaar geleden werd de hulp ingeroepen van Andre Ruys en Menno van Essen. Na een reorganisatie is Colt inmiddels weer gezond en is er een goed huis gebouwd voor de kinderen. Alle kinderen zijn financieel geadopteerd, waardoor zij boeken, schooluniformen, en voedsel kunnen aanschaffen. Dit mede door de hulp van de Nederlandse stichting, die erg actief is met het inzamelen van geld in Nederland.

Daarnaast zijn deze week de vrijwilligsters Dunja en Esther begonnen om een computerlokaal in te richten. Wanneer zij volgende maand weer vertrekken is het de bedoeling dat de kinderen bij Colt ook computercursussen kunnen gaan volgen.

Zie voor meer informatie www.colt-cambodia.org.

WHC (World Hope Cambodia)

Dit project vangt 19 kinderen met dezelfde achtergrond op als Colt. De Nederlander Patrick Gillemans is sinds enige maanden actief bij WHC om ook hier een gezonde organisatie van te maken. Inmiddels is een financieel adoptieprogramma naar het voorbeeld van Colt opgestart en moeten er voor nog een aantal kinderen sponsoren gezocht worden.

Ook hier zijn financiën het grote probleem. Maar ook hier gaat het de goede kant op. De kinderen krijgen inmiddels 3 maaltijden per dag en sinds 2 weken hebben alle kinderen een eigen bed. Iets wat zeker niet vanzelfsprekend is in Cambodja.

Vanaf volgend jaar zal voor WHC een stichting in Nederland worden opgericht en zal Marjan komend voorjaar een website gaan bouwen om op die manier meer naar buiten te treden en daardoor meer donaties binnen te krijgen.

KDFO (Khmer Development and Freedom Organization)

Het project KDFO heeft als doelstelling om een veilige haven te zijn voor de straat- en weeskinderen bij de dump van Phnom Penh. Het weeshuis probeert de kinderen weg te houden van de dump. Op deze dump lopen honderden kinderen rond die door het afval struinen om nog bruikbaar materiaal te vinden. Dit gebeurt dag en nacht! En ook niet zonder ongelukken of verwondingen. Wat ze ermee verdienen is ongeveer 11 dollarcent per dag. En blijkbaar is dit nog steeds een motivatie om er naartoe te gaan.

In het weeshuis wonen ongeveer 50 kinderen dag en nacht. Daarnaast komen er overdag nog +/- 80 kinderen naar het weeshuis om les te krijgen. Dat gebeurt onder erg slechte omstandigheden. De leraren worden onderbetaald, dus een hoog niveau hebben de lessen niet. Ook is er te weinig geld om een goede maaltijd voor de kinderen te verzorgen. Bedden zijn er niet genoeg en een gedeelte van de kinderen slaapt onder een afdakje, waaronder het niet eens droog blijft wanneer het flink tegent.

Wij hebben Lisa, een Australische vrijwilligster, in contact gebracht met Anneke, de vrijwilligerscoordinator bij Colt. Op deze manier proberen we meer vrijwilligers naar KDFO te laten komen, omdat daar een groot gebrek aan is. Daarnaast kunnen de weeshuizen door meer contact met elkaar van elkaar leren. Bij KDFO moet organisatorisch nog erg veel gebeuren en het financiële probleem is hier erg nijpend. Prioriteit bij KDFO ligt nog dichter bij de basisbehoeften, zoals verbetering van goed onderdak, 3 maal per dag een goede maaltijd en dat soort dingen. Van het gedoneerde geld proberen we nu in samenwerking met Anneke een tandarts naar KDFO te laten komen.

Hopelijk kan door het overnemen van succesvolle acties van Colt en WHC, ook KDFO een gezonde organisatie worden en kan er in de toekomst wellicht een financieel adoptieprogramma worden opgesteld. We houden hen in ieder geval in de gaten.

De vuilnisbelt van Phnom Penh.

De dag voor ons vertrek uit Phnom Penh gingen we nog even langs bij het reisbureau van André en Menno. Daar vertelde Menno ons dat hij naar aanleiding van ons bezoek aan de vuilnisbelt van Phnom Penh van plan is om een kerstkaart te versturen met daarin de vraag om een financiele donatie. Op deze manier wil hij maandelijks of frequenter de bewoners van de dump bezoeken om rijst te brengen. Op deze manier kunnen de bewoners worden ondersteund in hun basisbehoefte, doodnormale rijst. Een zak rijst kost hier 17,50 dollar. En ondanks het feit dat je natuurlijk voor de lange termijn beter kunt investeren in educatie, hebben wij gezien hoe hard het op deze plek nodig is. Wij hebben daarom besloten om van het geld dat wij van onze vrienden en familie hebben ontvangen, 6 zakken te financieren.

Reisverhalen

Over Marjan

Het is inmiddels al heel wat jaren geleden dat ik het reizen ontdekte. Sindsdien heb ik vele landen bezocht en, naast Nederland, in Egypte en Mexico gewoond. Ik deel graag alle mooie plekken met je.

Lees meer over Beleef de Wereld
*
*